Programa electoral do Partido Popular de A Fonsagrada

“Por unha Fonsagrada con futuro para todos”

Escrito por
[Nota do Xornal da Fonsagrada: A continuación reprodúcese o programa electoral do Partido Popular de A Fonsagrada tal e como nolo remitiu o propio partido]

“Gobernaremos con transparencia e igualdade de oportunidades. Cun so obxectivo: mellorar a vida diaria de tódolos veciños”

PROMOCIÓN ECONÓMICA:

 • Zona Industrial
  • O primeiro paso para poder crear emprego é crear solo industrial para que se poidan asentar empresas ( talleres, carpinterias, desguaces, etc.)
 • Fomentar o asentamento de empresas
  • Fomentaremos o asentamento de empresas creando un plan de impostos reducidos para aquelas empresas que creen postos de traballo e inicien actividade na nosa localidade.
 • Bolsa de emprego
  • Co fin de poñer en contacto os demandantes e ofertantes de emprego, crearáse unha bolsa pública no Concello na que se poidan inscribir os seus perfis profesionais e onde as empresas poidan referenciarse a hora de buscar traballadores.
 • Concentración parcelaria
  • Facilitar e asesorar ós vecinos que voluntariamente queiran facer unha concentración parcelaria.
 • Permuta de fincas
  • Subvencionar a permuta de fincas rústicas.
 • Reducción de Impostos
  • Bonificacións no Imposto de Bens Inmobles (IBI) para as vivendas habituais das persoas con grados de invalidez ou dependencia así como familias numerosas.
  • Bonificacións ata o 95% no Imposto de Bens Inmobles (IBI) para as infraestructuras ligadas a algunha actividade agrogandeira.
 • Plan de transparencia económica e informativa
  • Melloraremos o dia a dia con proxectos claros e realistas. Aumentaremos a calidade de vida dos nosos veciños e xestionaremos con transparencia e igualdade.

SERVICIOS:

 • Garantir o suministro de auga .
  • Remodelación das traídas de agua existentes que presenten un mal funcionamento e captación de novas para garantir o suministro de auga a todos os pobos.
  • Retomar o proxecto da presa do Muradal para garantir o abastecemento de auga da vila da Fonsagrada e reducir os custos de bombeo actuais.
 • Plan de mantemento de infraestructuras públicas
  • Reparación das estradas e pistas , actualmente a mayoría están intransitables.
  • Co fin de garantir que as instalacións públicas estén en correcto funcionamento e non presenten desperfectos crearáse un plan de mantemento integral.
 • Alumeado público
  • Executar un plan de eficiencia enerxética tanto para a vila como os pobos asumindo o Concello o custo do consumo.
 • Servizos sociais
  • Manten e aumentar a asistencia domiciliaria
  • Axilizar os trámites de concesión de axudas para o coidado de maiores así como crear un proceso para trámites que requiran urxencia.
 • Protocolo actuación emerxencias
  • Creación dun protocolo de actuación ante emerxencias no munipio por nevadas, caídas de árbores, incendios, etc. para reducir os tempos de actuación dos recursos dispoñibles.
 • Recollida selectiva
  • Xestionar adecuadamente o depósito e a recollida de plásticos despositados polos gandeiros nos puntos adecuados para tal fin.
  • Recollida selectiva do lixo nos pobos
 • Xestión inter-concellos
  • Compartir servizos con outros concellos e fomentar as relación entre as diferentes administracións.
 • Punto limpo
  • Adecuación dunha zona accesible para punto limpo e peche do actual.
 • Restauración dos antigos colexios dos pobos
  • Restauración dos colexios para salas de usos múltiples que poidan utilizar ós veciños e asociacións.
  • Fomentar a utilización destes espazos para asociacións de veciños, etc…
 • Mellora da cobertura móbil e internet.
  • Xestionar con empresas de telefonía a mellora dos sitemas de comunicación, en particular todo o relativo as conexións ca rede e internet.
 • Mellora da sinal de Televisión
 • Servicios sanitarios
  • Esixir ás administración competentes na materia o aumento de servicios sanitarios como pode ser pediatra e matrona. De ter que ser derivados a outro centro sanitario ser referenciados a Lugo e non a Becerreá por existir medios de transporte público.
  • Incentivar a colaboración entre administración Asturias-Galicia coa creación dun covenio de emerxencias para dispoñer dos recursos máis cercanos ante calquera emerxencia.
 • Servizo de madrugadores no Colexio
  • Organizar un servizo de madrugadores como dispoñen noutros CEIP para aqueles país que polo seu horario laboral non poidan esperar a hora de inicio do Colexio.
 • Remodelación integral do parque infantil e parque Gil Portela.
  • Acondicionamento xeral do parque que inclúa un plan de mantemento de todos os dispositivos de xogo, area, etc…
  • Instalación de máquinas deportivas apropiadas para adultos.
  • Colocación de medidas de seguridade apropiadas no parque Gil Portela para garantir a seguridade dos usuarios.
 • Creación dun centro deportivo e rehabilitación.
  • Espazo para piscinas cubertas e climatizadas aproveitando o uso da xeotermia para calentar a auga.
  • Espazo para piscinas o descuberto para adultos e nenos.
  • Diseñaráse un plan de cursos de natación e actividades para adultos e nenos durante todo o ano así como unha rede de transporte para que concellos limítrofes poidan facer uso das instalacións.
 • Mellora e accesibilidade do casco urbán da Fonsagrada
  • Mellora estética das rúas e beirarrúas da vila.
  • Garantir a acesiblidade nas beirarrúas para carritos, cadeiras de rodas, etc.
 • Praza Cuberta
  • Creación dun espacio de usos mútiples cuberto no centro da vila para así realizar actividades durante todo o ano indistintamente da climatoloxía. (Feiras, exposicións, xogos lúdicos, etc.)
 • TURISMO:
 • Camiño Santiago
  • Coidado e recuperación de todo o relacionado co Camiño de Santiago.
  • Apertura de novos ramais que entroncan co Camiño Primitivo (Ex.Camiño da Veiga, San Antolín,…)
 • Rutas cicloturísticas
  • Marcado das rutas cicloturísticas que xa pasan pola Fonsagrada ( exemplo ruta que vai dende Santiago ata Holanda).
 • Campamentos de Verán e Granxa Escola
  • Aproveitar a Aula Verde para organizar distintas actividades, campamentos, Granxa Escola,etc..
 • Limpeza e mantenemento das rutas de senderismo
  • Co fin de fomentar este tipo de turismo realizaremos un plan de mantemento de todas as rutas de senderismo actuais e un plan de dinamización.

EDUCACIÓN CULTURA

-Formación profesional

 • Implantar módulo de Formación Profesional no instituto (relacionado cos recursos dos que disponemos, ex. Pizarra, madeira, eólico).
 • Creación dun arquivo documental
  • Creación dun arquivo público documental para aquelas persoas que desexen depositar escrituras ou documentos para evitar así a súa perda ou destrucción.
 • Museos
  • Creación de unha rede museística.
  • Posta en funcionamento do museo de Forges.
  • Museo de interpretación do camiño de Santiago
  • Plan de apoio e colaboración co actual museo comarcal da Fonsagrada
 • Actividade lúdicas e culturais para os maiores
  • Achegar ós pobos actividades culturais e deportivas .
Etiquetas do artigo:
Categorías do artigo:
Política · Sen categorizar

Comentar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *